สมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

 นายกสมาคม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุตเขตต์ นาคะเสถียร

 อุปนายก : ดร. ปกรณ์ สุจเร 

 เลขาธิการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรียา บุญกอแก้ว

 นายทะเบียนดร. ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี

 เหรัญญิก : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสาวนุช ถาวรพฤกษ์

 

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (Agricultural Science Journal)

 บรรณาธิการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ

 บรรณาธิการจัดการดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี

                                    นางสาวชญานิษฐ์ นิยม

 กองบรรณาธิการศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร. เมธา วรรณพัฒน์

                               ศาสตราจารย์ ดร. เจริญศักดิ์ โรจน์ฤทธิ์พิเชษฐ์

                               ศาสตราจารย์ ดร. ชาญวิทย์ วัชรพุกก์

      ศาสตราจารย์ ดร. เอิบ เขียวรื่นรมย์

      ศาสตราจารย์ ดร. อังสุมาลย์ จันทราปัตย์

      ศาสตราจารย์ ดร. อัญชลี สุทธิประการ

      ศาสตราจารย์ ดร. อุทัยรัตน์ ณ นคร

      ศาสตราจารย์ ดร. สายชล เกตุษา

      ศาสตราจารย์ ดร. สัญชัย จตุรสิทธา

      ศาสตราจารย์ ดร. ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ

      ศาสตราจารย์ ดร. นิพนธ์ ทวีชัย

      รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์

 

สำนักงานกองบรรณาธิการ : ห้อง 717 ชั้น 7 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900

                                              โทรศัพท์ 02 579 0588 โทรศัพท์สายใน 1291-3 ต่อ 1702, 1706 (โทรสาร)

ผู้ดูแลเว็บไซต์วารสารฯ : ดร. ธีรพงษ์ ใจชาญสุขกิจ

พิมพ์ที่ : บริษัท เมจิค พับบลิเคชั่น จำกัด 30 ซ.รามคำแหง 32 แยก 1 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

              โทร. 02 374 3462

Please publish modules in offcanvas position.