อัตราค่าบำรุงของสมาชิกสมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

1. สมาชิกสามัญรายปี ปีละ 200 บาท และค่าธรรมเนียมแรกเข้า 10 บาท

2. อนุสมาชิกสามัญรายปี ปีละ 60 บาท และค่าธรรมเนียมแรกเข้า 10 บาท

3. สมาชิกสามัญตลอดชีพ ค่าบำรุง 800 บาท (อาจผ่อนชำระภายใน 5 เดือนติดต่อกัน) และค่าธรรมเนียมแรกเข้า 10 บาท

4. สมาชิกสถาบัน ได้แก่ ส่วนราชการ สถาบัน ห้องสมุด ฯลฯ ค่าบำรุงปีละ 300 บาท และค่าธรรมเนียมแรกเข้า 10 บาท

5. สมาชิกอุปถัมภ์ ได้แก่ บริษัท ห้างร้าน ค่าบำรุงปีละ 2,000 บาท ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า

6. สมาชิกวารสาร (รายปี)

 

ประเภท วารสารวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมการเกษตร Agricultural Science and Innovations Journal
สมาชิกทั่วไป 400 600
อนุสมาชิก (นักศึกษา)  150  150 
สมาชิกตลอดชีพ*  200  300 
สมาชิกสถาบันในประเทศ  400  600 
สมาชิกสถาบันในต่างประเทศ  70 US$
สมาชิกต่างประเทศ  60 US$

*สำหรับสมาชิกสามัญตลอดชีพเท่านั้น

Please publish modules in offcanvas position.