ปีที่ 54 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2566

 

 วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

 สารบัญ

 

 • การตอบสนองของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่ปลูกในชุดดินกุลาร้องไห้ต่อเปลือกดินมันสำปะหลัง และปุ๋ยโพแทสเซียม
     เฟื่องลดา ธนะโชติ, สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, ศุภิฌา ธนะจิตต์, เอิบ เขียวรื่นรมณ์ และ มัชฌิมา พันธุ์เอี่ยม

  Response of Khao Dawk Mali 105 Rice Grown in the Kula Ronghai Soil Series to Cassava Tails and Stalk, and Potassium Fertilizer
     
  Fuanglada Tanachote, Somchai Anusontpornperm, Suphicha Thanachit, Irb Kheoruenromne and Mutchima Phun-iam

  (Download)

 • การจัดกลุ่มและการวิเคราะห์องค์ประกอบหลักทางด้านลักษณะเหนียวนุ่มของข้าวโพดข้าวเหนียวด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลหลายตัวแปร
     ธีรวุฒิ วงศ์วรัตน์, วรรษมน มงคล, มณีรัตน์ รุจิณรงค์ และ ยิ่งยศ พาลุกา

  Cluster Analysis and Principal Component Analysis of Stickiness Texture of Waxy Corns Based on Multivariate Analysis
     Theerawut Wongwarat, Wassamon Mongkol, Maneerat Rujinarong and Yingyod Paluka


  (Download)

 • การใช้ Quantity/Intensity (Q/I) concept เพื่อประมาณปริมาณปุ๋ยโพแทสเซียมสำหรับข้าวโพดหวานที่ปลูกในชุดดินตาคลี
     สุภาวดี เกิดบัวทอง, ศุภิฌา ธนะจิตต์ และ สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม

  Using Quantity/Intensity (Q/I) Concept to Estimate Potassium Fertilizer for Sweet Corn Grown in Takhli Soil Series
     Supawadee Kerdbuathong, Suphicha Thanachit and Somchai Anusontpornperm

  (Download)

 • พฤติกรรมเชิงธรณีเคมีของธาตุองค์ประกอบหลักในดินปลูกมันสำปะหลังที่พัฒนามาจากวัสดุธรณีที่แตกต่างกันในจังหวัดนครราชสีมา
     ประภัสสรา สุโพธิ์, ณัฐพล จิตมาตย์, เฉลิมชาติ วงศ์ลี้เจริญ, สุรเชษฎ์ อร่ามรักษ์, วรชาติ วิศวพิพัฒน์ และ เสาวนุช ถาวรพฤกษ์

  Geochemical Behaviors of Major Elements in Cassava Growing Soils Derived from Different Rock Formations in Nakhon Ratchasima Province
     Prapassara Supo, Natthapol Chittamart, Chalermchart Wongleecharoen, Surachet Aramrak, Worachart Wisawapipat and Saowanuch Tawornpruek

  (Download)

 • ผลของน้ำเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติก Pediococcus lolii ต่อการยับยั้งการเกิดสีน้ำตาลของหน่อไม้ไผ่ตงสด (Dendrocalamus asper Backer ex K. Heyne) ตัดแต่ง
     สุวิภา คำแหง, อัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์ และ วรรณา มาลาพันธุ์

  Effect of Cell-free Culture Broth of Lactic Acid Bacteria, Pediococcus lolii, on Inhibition of Browning and Quality of Minimally Processed Sweet Bamboo (Dendrocalamus asper Backer ex K.Heyne) Shoot
    Suwipa Khamhaeng, Anchaya Mongkolchaiyaphruek and Wanna Malaphan

  (Download)

 • อิทธิพลของความลึกการไถพรวนดินและความลึกการหยอดเมล็ดต่อการเจริญเติบโตของข้าวในสภาวะแห้งแล้ง
     กฤษฎา เม้ยชม, สุดสายสิน แก้วเรือง และ ธานี ศรีวงศ์ชัย

  Influence of Soil Plowing Depth and Seeding Depth on Rice Growth in Drought Condition
     Kritsadar Moeychom, Sudsaisin Kaewrueng and Tanee Sriwongchai

  (Download)

Please publish modules in offcanvas position.