ปีที่ 53 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2565

 

 วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

 สารบัญ

 

 • ความก้าวหน้าการพัมนาพันธุ์ข้าวต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลด้วยอณูพันธุศาสตร์
     จิรพงศ์ ใจรินทร์

  Recent Progress of Molecular Breeding of Brown Planthopper Resistance in Rice
     
  Jirapong Jairin

  (Download)

 • การพยากรณ์ปริมาณน้ำหลากเขตพื้นที่ทำเกษตรของชุมชนในเขตรับน้ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียม
     สาลินันท์ บุญมี, แสงทอง บุญยิ่ง และ อเนก พุทธิเดช

  Forecasting of Water Volume in the Agricultural Area of Phra Nakhon Si Ayutthaya Province by Artificial Neural Network Model
     Salinun Boonmee, Sangtong Boonying and Anek Putthidech


  (Download)

 • ผลของปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมที่ใส่ต่อเนื่องสามปีต่อมันสำปะหลังที่ปลูกในชุดดินยโสธร
     กาญจนา โสปัญหริ, ศุภิฌา ธนะจิตต์, สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม และ เอิบ เขียวรื่นรมณ์

  Effect of 3-Year NPK Continuous Fertilizatoin on Cassava Grown in Yasothon Soil Series
     Karnjana Sopanhari, Suphicha Thanachit, Somchai Anusontpornperm and Irb Kheoruenromne

  (Download)

 • ผลสะสมของวัสดุอินทรีย์ปรับปรุงดินต่อผลผลิตและการดูดใช้ธาตุอาหารของมันสำปะหลังที่ปลูกในชุดดินยโสธร
     สรวิชญ์ ฉัตรแก้ววรกุล, สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, ศุภิฌา ธนะจิตต์, เอิบ เขียวรื่นรมณ์ และ มัชฌิมา พันธุ์เอี่ยม

  Cumulative Effect of Soil Organic Amendments on Yield and Nutrient Uptake of Cassava Planted in Yasothon Soil Series
     Soravit Chatkaewvorakul, Somchai Anusontpornperm, Suphicha Thanachit, Irb Kheoruenromne and Mutchima Phun-iam

  (Download)

 • ผลของแกลบเผาและปุ๋ยไนโตรเจนต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่ปลูกในชุดดินกุลาร้องไห้
     เฟื่องลดา ธนะโชติ, สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, ศุภิฌา ธนะจิตต์, เอิบ เขียวรื่นรมณ์ และ มัชฌิมา พันธุ์เอี่ยม

  Effect of Burnt Rice Husk and Nitrogen Fertilizer on Growth and Yield of Khao Dawk Mali 105 Rice Grown in Kula Ronghai Soil Series
    Fuanglada Tanachote, Somchai Anusontpornperm, Suphicha Thanachit, Irb Kheoruenromne and Mutchima Phun-iam

  (Download)

 • ผลสะสมของปุ๋ยฟอสฟอรัสต่อผลผลิตและการดูดใช้ธาตุอาหารหลักของมันสำปะหลังที่ปลูกในชุดดินยโสธร และการเปลี่ยนแปลงสมบัติดิน
     พรชัย อุปพันธ์พงศ์ชัย, สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, ศุภิฌา ธนะจิตต์, เอิบ เขียวรื่นรมณ์ และ มัชฌิมา พันธุ์เอี่ยม

  Cumulative Effect of Phosphorus Fertilizer on Yield and Major Nutrient Uptake of Cassava Planted in Yasothon Soil Series and Soil Property Changes
     Pornchai Uppapanpongchai, Somchai Anusontpornperm, Suphicha Thanachit, Irb Kheoruenromne and Mutchima Phun-iam

  (Download)

Please publish modules in offcanvas position.