ปีที่ 53 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2565

 

 วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

 สารบัญ

 

 • ผลของการเสริมใบพญาวานรในอาหารต่อค่าโลหิตวิทยา คุณภาพซาก และเนื้อในไก่เนื้อ
     ณันญรัตน์ คุ้มครอง, ภูวดล เหมชะรา, นัสวัล บุญวงศ์, พีรวัจน์ ชูเพ็ง และ ถนอม ห่อวงศ์สกุล

  Effects of Dietary Supplemental Pseuderatherum palatiferum Leaf on Blood Haematology, Carcass and Meat Quality in Broilers
     
  Nunyarat Koomkrong, Puwadon Hamchara, Nusawan Boonwong, Peerawat Choopent and Thanom Howongsakul

  (Download)

 • ประสิทธิภาพของรูปแบบการหมักที่แตกต่างกันต่อคุณภาพของปุ๋ยอินทรีย์
     พงศกร นิตย์มี, เรวัตร จินดาเจี่ย, วิเซ็น ดวงสา, จักรกฤษณ์ ศรีแสง, พงษ์ศักดิ์ แก้วศรี และ สุรสิทธิ์ วงษ์สัจจานันท์

  Efficiency of Different Composting Patterns on Organic Fertilizer Quality
     Pongsakorn Nitmee, Rewat Chindachia, Wisen Doungsa, Jakkrit Sreesaeng, Pongsak Kaewsri and Surasit Wongsatchanan


  (Download)

 • ผลของความหนาแน่นของลูกปูม้า (Portunus pelagicus) และระยะเวลาที่บรรจุถุงต่ออัตราการตายและการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ำระหว่างการขนส่ง
     อนุรักษ์ สุขดารา, วาสนา อากรรัตน์, วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม และ รุ่งทิวา คนสันทัด

  Effects of Young Blue Swimming Crab (Portunus pelagicus) Density and Time Period in Bagging on Mortality Rate and Water Quality Changes during Transportation
     Anurak Sookdara, Wasana Arkronrat, Vutthichai Oniam and Rungtiwa Konsantad

  (Download)

 • การเสริมสมุนไพรสกัดเข้มข้นและน้ำสกัดจากใบฝรั่งกับใบสะระแหน่ในน้ำดื่มต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพเนื้อของไก่เนื้อที่เลี้ยงภายใต้สภาพโรงเรือนเปิด
     โฆษิต ขวาของ และ น้ำทิพย์ จิรัฐิติกาลพันธุ์

  Supplementation of Herbal Extracts and Juice Extract from Guava Leaves and Mint Leaves in Drinking Water on Broiler Performance and Meat Quality under Open Housing Condition
     Kosit kwakhong and Namtip Jirattikanpan

  (Download)

 • การเปรียบเทียบวิธีการผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดและวิธีการสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อการตรวจประเมินโรคใบด่างมันสำปะหลัง
     กิ่งกาญจน์ เสาร์คำ, นวลนภา เหมเนียม, จุฑาทิพย์ ถวิลอำพันธ์, สุกัญญา ฤกษ์วรรณ, ศิริกาญจน์ หรรษาวัฒนกุล, ปภาวี พลีพรหม, สมฤทัย เจ้าวงศ์ดี, พรศักดิ์ เอี่ยมนาคะ, ศรีหรรษา มลิจารย์ และ วันวิสา ศิริวรรณ์

  Comparison of Cassava Cleaned Seeds Producing Methods and Sampling Methods for Assessment of Cassava Mosaic Disease
     Kingkan Saokham, Nuannapa Hemniam, Jutathip Thawinampan, Sukanya Roekwan, Sirikan Hunsawattanakul, Paphawe Pleeprom, Somruthai Chaowongdee, Pornsak Amnaka, Srihunsa Malichan and Wanwisa Siriwan

  (Download)

 • การตอบสนองของปากใบและกระบวนการสังเคราะห์แสงภายใต้สภาวะเครียดจากเกลือที่ชักนำด้วยโซเดียมคลอไรด์ของข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ในระยะแตกกอ
     พลอยพิศ เพ็ญพิมพ์, คัทลียา ฉัตร์เที่ยง, ลพ ภวภูตานนท์, วินัย อุดขาว, ศิริพรรณ สุขขัง และ สมนึก พรมแดง

  Stomatal and Photosynthetic Responses to NaCl-induced Salt Stress of Thai Jasmine Rice (Oryza sativa L. spp. indica cv. KDML105) during Tillering Strage
     Ployphit Penpim, Cattleya Chutteang, Lop Phavaphutanon, Winai Utkhao, Siriphan Sukkhaeng and Somnuk Promdang

  (Download)

Please publish modules in offcanvas position.