ปีที่ 52 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2564

 

 วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

 สารบัญ

 

 • ประสิทธิภาพของแสง LEDs ต่อการเจริญเติบโต สารต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารประกอบฟีนอลิกของเอื้องใบไผ่ในสภาพปลอดเชื้อ
     สุภัคนันท์ บุญญะ, ดวงพร บุญชัย, เบญญา มะโนชัย และ พัชรียา บุญกอแก้ว

  The Efficiency of LEDs Lights on In Vitro Growth, Antioxidant Activity and Phenolic Compound Content of Arundina graminifolia (D. Don) Hochr.
     
  Supakkanan Boonya, Duangporn Boonchai, Benya Manochai and Patchareeya Boonkorkaew

  (Download)

 • ความคาดหวังของคนในชุมชนต่อโครงการในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศูนย์ฝึกอบรมทางการเกษตรสัมมากร เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ
     พลวิวัฒน์ ไพรวัลย์, พิชัย ทองดีเลิศ และ พัชราวดี ศรีบุญเรือง

  Expectations of People in the Community to the Project of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn, Sammakorn Agricultural Training Center, Saphan Sung District, Bangkok
     Ponviwat Praiwan, Pichai Tongdeelert and Patcharavadee Sriboonruang


  (Download)

 • ผลการเตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์ด้วยธาตุอาหารและฮอร์โมนพืชต่อการงอกและการเจริญเติบโตของผักบุ้งจีน
     พงศกร นิตย์มี, ธิดารัตน์ มีศรี, จักรกฤษณ์ ศรีแสง, ธีระวัฒน์ ศรีสุข, เตชิตา ปิ่นสันเทียะ, ภัทรา ประทับกอง, เรวัตร จินดาเจี่ย และ พงษ์ศักดิ์ แก้วศรี

  Effects of Seed Priming with Plant Nutrients and Hormones on Germination and Growth of Morning Glory (Ipomoea aquatica Forsk.)
     Pongsakorn Nitmee, Tidarat Meesri, Jakkrit Sreesaeng, Teerawat Srisuk, Tachita Pinsanthia, Pattra Pratabkong, Rewat Chindachia and Pongsak Kaewsri

  (Download)

 • สหสัมพันธ์ของน้ำยาสกัดไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมในดินกับดัชนีการเติบโตและผลผลิตของปาล์มน้ำมันที่ปลูกในดินเปรี้ยวจัดในภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทย
     ศิริลักษณ์ ศิริทรัพย์, มัชฌิมา พันธุ์เอี่ยม, สุรเชษฎ์ อร่ามรักษ์, เสาวนุช ถาวรพฤกษ์ และ ณัฐพล จิตมาตย์

  Correlation of Soil N-P-K Extractants with Growth and Yield Indices of Oil Palm Grown on Acid Sulfate Soils in the Central and East Regions of Thailand
     Siriluk Sirisup, Matchina Phun-iam, Surachet Aramrak, Saowanuch Tawornpruek and Natthapol Chittamart

  (Download)

 • ผลของไนโตรเจนต่อดัชนีการเติบโต ผลผลิตและคุณภาพน้ำมันปาล์มดิบของปาล์มน้ำมันที่ปลูกในดินเปรี้ยวจัดทุ่งรังสิตในที่ราบภาคกลางของประเทศไทย
     อัญชนะ วิจะสิกะ, ณัฐพล จิตมาตย์, สุรเชษฎ์ อร่ามรักษ์ และ เสาวนุช ถาวรพฤกษ์

  Effect of Nitrogen on Growth, Yield and Crude Palm Oil Indices of Oil Palm Growing on Tung Rangsit-Acid Sulfate Soils in the Central Plain, Thailand
     Anchana Wijasika, Natthapol Chittamart, Surachet Aramrak and Saowanuch Tawornpruek

  (Download)

 • ผลของการให้น้ำแบบน้ำหยดบนดินและใต้ผิวดินด้วยระบบอัตโนมัติที่มีต่อผลผลิตของมันสำปะหลังหลังเก็บเกี่ยวอายุสั้นที่ปลูกปลายฝน
     นราชัย โพธิ์สาร, เอ็จ สโรบล, สุดสายสิน แก้วเรือง, สุเมศ ทับเงิน, นพศูล สมุทรทอง, ภานุพงษ์ คงจิว, นรชัย ช่วยพรัด และ สุตเขตต์ นาคะเสถียร

  Effect of Surface and Subsurface Automatic Drip Irrigation on Yield of Early Harvesting Cassava Grown in Late Rainy Season
     Narachai Phosan, Ed Sarobol, Sudsaisin Kaewrueng, Sumet Tabngein, Noppasool samutthong, Phanuphong Khongchiu, Norachai Chuayprut and Sutkhet Nakasathien

  (Download)
 • อิทธิพลของเชื้อรา Trichoderma Harzianum และวิธีทดสอบความงอกต่อการงอกและการเจริญเติบโตในระยะกล้าของข้าวอินดิกาและจาโปนิกา
     รัตนาวดี จุ้ยพันธุ์, บัณฑิตา เพ็ญสุริยะ, พงศกร นิตย์มี, พงษ์ศักดิ์ แก้วศรี, สุรสิทธิ์ วงศ์สัจจานันท์, เตชิตา ปิ่นสันเทียะ, เรวัตร จินดาเจี่ย, จรรยา มุ่งงาม, ภัทรา ประทับกอง, น้ำฝน ชาชัย และ จักรกฤษณ์ ศรีแสง

  Influence of Trichoderma harzianum and Germination Test Methods on Germination and Seedling Growth of Indica and Japonica Rice
     Rattanawadee Juiphan, Banthita Pensuriya, Pongsakorn Nitmee, Pongsak Kaewsri, Surasit Wongsatchanan, Teshita Pinsanthie, Rawat Chindachia, Janya Mungngam, Pattra Pratubkong, Namfon Chachai and Jakkrit Sreesaeng

  (Download)
 • คุณภาพน้ำและความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชในอ่างเก็บน้ำรัตนัย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
     พรทิศา ทองสนิทกาญจน์, ธนภัทร วรปัสสุ, ณัฐรินทร์ ศิริรัตนนันท์ และ ภูวิรัตน์ ทรัพย์สิน

  Water Quality and Phytoplankton Diversity of Rattanai Reservoir Khaokho District, Petchabun Province
     Porntisa Thongsanitkan, Thanaput Worapussu, Nuttarin Sirirustananun and Puwirat Sapsin

  (Download)

Please publish modules in offcanvas position.