ปีที่ 49 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2561

ปีที่ 49 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2561

 

 วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

 สารบัญ

 

 • ประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์ Bacillus siamensis RRK1-Rif ในการลดการเกิดโรคกาบใบแห้ง และโรคเมล็ดด่างของข้าว
     จิระเดช แจ่มสว่าง, วรรณวิไล อินทนู และ บังอร น้อยใสย์
  (Download)

 • การประยุกต์ใช้ร่วมกันของผงเชื้อ Trichoderma sp. และ Bacillus sp. ต่อการควบคุมโรคเมล็ดด่างที่เกิดจาก Bipolaris oryzae ในข่าว
     ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์, ธิดา เดชฮวบ และ วาริน อินทนา
  (Download)

 • การจำแนกเชื้อรา Pyricularia species ที่แยกจากข้าวและหญ้าด้วยลักษณะสัณฐานวิยา และ Pot2 rep-PCR
     สรินนา อ่ำรุ่ง, ธิดา เดชฮวบ, เนตรนภิส เขียวขำ, อรอุมา เพียซ้าย วันวิสา ศิริวรรณ์ และ ศรีเมฆ ชาวโพงพาง
  (Download)

 • การอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังของเกษตรกร จังหวัดนครราชสีมา
     กุลณัฐ ศรีมูล และ พนามาศ ตรีวรรณกุล
  (Download)

 • การสำรวจเชื้อ Capsicum chlorosis virus (CaCV) ในพริก มะเขือเทศ และพืชตระกูลแตง ที่พบในประเทศไทย
     มณธิรา กิจผลิต, นุชนาถ วารินทร์, ชาญณรงค์ ศรีภิบาล, อัญจนา บุญชด, อรประไพ คชนันท์ และ อรวรรณ ชัชวาลการพาณิชย์
  (Download)

 • อัตราการเจริญเติบโตของลูกโคนมเพศผู้ที่เลี้ยงแบบปล่อยแทะเล็มแปลงหญ้าและแบบให้อาหารสูตรรวมทีเอ็มอาร์
     กรรณิกา อัมพุช, สมเกียรติ ช่างศรี, มนตรี ลาภบุญ และ กิตต์ธรรศ์ จิตต์มนัส
  (Download)

 • ผลของอาหารจากสารละลายสำหรับปลูกพืชโดยไม่ใช่ดินและอุณหภูมิในการเพาะเลี้ยงต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อลานไพลิน
     กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์
  (Download)

 • ประสิทธิผลการกะเทาะเปลือกและคุณสมบัติของแป้งถั่วเหลืองไขมันเต็มที่เป็นผลจากการให้ความร้อน
     วนิดา ชารีมุ้ย, ชัยรัตน์ ตั้งดวงดี และ โชติกา วิริยะรัตนศักดิ์
  (Download)

ระบบลงทะเบียน

จำนวนผู้เข้าชม

550252
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวม
45
403
918
492392
5382
5072
550252

Your IP: 149.248.17.135
2024-06-25 01:20

Please publish modules in offcanvas position.