ปีที่ 46 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2558

 • การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสักและการทดสอบความต้านทานต่อสารปฏิชีวนะของเนื้อเยื่อสักเพื่อการถ่ายยีน
     เยาวพรรณ สนธิกุล, สนธิชัย จันทร์เปรม, พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ และเสริมศิริ จันทร์เปรม
  (Download)

 • การประเมินอัลลิโลพาธีของกล้วยไม้สกุลหวาย โซเนีย บอม 17 ดัดแปลงพันธุกรรม
     ชมภูนุช ลิ้มประสาท, สนธิชัย จันทร์เปรม, พรศิริ เลี้ยงสกุล และเสริมศิริ จันทร์เปรม
  (Download)

 • ตรวจสอบการแพร่กระจายของโรคโนซีมาในผึ้งพันธุ์ ณ ลานเลี้ยงผึ้งพันธุ์ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแพร่
     กฤติมา ป้อต๊ะมา และพัชรินทร์ ครุฑเมือง
  (Download)

 • ความสามารถในการผสมตัวเองและผสมข้ามระหว่างกล้วยไม้ดินใบหมากลูกผสม "จุฬาลักษณ์" และลูกผสมสีเหลือง
     ศิวพร แก้วชุ่มชื่น และเฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์
  (Download)

 • ผลของวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของกล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์โซเนีย "เอียสกุล"
     ศุภธิดา อับดุลลากาซิม, สุภาวดี วงษ์ภมร, กาญจน์เจริญ ศรีอ่อน และธรรมศักดิ์ ทองเกตุ
  (Download)

 • การประเมินความหลากหลายในการก่อโรคของสายพันธุ์เชื้อ Xanthomonas oryzae pv. oryzae ในประเทศไทย
     ปริศนา วงค์ล้อม, จุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์, สุจินต์ ภัทรภูวดล และวิชัย โฆสิตรัตน
  (Download)

 • ผลของการขาดน้ำหลังการเก็บเกี่ยวต่อคุณภาพและอายุการปักแจกันของช่อดอกหงส์เหิน
     โสภิดา ศรีวิลัยวรรณ, อนวัช สุวรรณกุล และอัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์
  (Download)

 • รูปแบบการใช้ที่ดินที่เหมาะสมเพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับการบริหารจัดการในพื้นที่กันชนอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ
     หิรัญ หิรัญรัตนพงศ์, วิพักตร์ จินตนา และโสภิณ ทองปาน
  (Download)

Please publish modules in offcanvas position.