ปีที่ 50 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2562

ปีที่ 50 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2562

 

 วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

 สารบัญ

 

 • ระดับความเข้มข้นของอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสำหรับการเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมเบญจมาศ
     จักรกฤษณ์ ศรีแสง, ปานกมล จรลี, กัลยากรณ์ เอื้อเฟื้อ และ กมลทิพย์ สิถิระบุตร
  (Download)

 • ประสิทธิภาพของเชื้อราไตรโคเดอร์มาและวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์โซเนีย "โจแดง" ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
     ปิยนุช สายยศ, ทิพย์เกสร ป้องคำพันธุ์, จุฑามาศ บุญรอต, ดรุณี ถาวรเจริญ และ จักรกฤษณ์ ศรีแสง
  (Download)

 • สมบัติของดินและระยะห่างจากแหล่งกำเนิดสารหนูต่อรูปของสารหนูในดิน จากอำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
     จิราภรณ์ แก้วล่องลอย, ขวัญตา ขาวมี และ จำเป็น อ่อนทอง
  (Download)

 • การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการสังเคราะห์ด้วยแสงและการเจริญเติบโตของต้นอ่อนวานิลลาพันธุ์ Haapape ในโรงเรือน 2 แบบ
     เอกนรี ขันทอง, พัชรียา บุญกอแก้ว และ พูนพิภพ เกษมทรัพย์
  (Download)

 • การตัดสินใจใช้แตนเบียน Bracon hebetor ศัตรูธรรมชาติในการป้องกันและกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าวของเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
     คริษฐา สุนทรีรัตน์ และ พนามาศ ตรีวรรณกุล
  (Download)

 • การใช้เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวของเกษตรกร ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางนวช จังหวัดสุพรรณบุรี
     สุวพัชร์ วิเศษสันติกุล และ พนามาศ ตรีวรรณกุล
  (Download)

 • การสร้างแผนที่ลักษณะเชิงปริมาณที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตในประชากรพริกดับเบิลแฮพลอยด์จากพริกลูกผสมชั่วที่ 1 'PEPAC7' x 'PEPAC92'
     ณัฐรดา แซ่โก่, อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, กมลสิริ เพชรบูรณ์, ภูมิพัฒน์ ทองอยู่, ณัฏยา ศรีสวัสดิ์ และ จุลภาค คุ้นวงศ์
  (Download)

 • สถานการณ์ระบบการผลิตข้าวและแนวโน้มความยั่งยืนของอาชีพของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
     สิทธิพันธ์ุ สินอำพร, พุทธิพงษ์ หงษ์ทอง, นุจรี ใจประนบ และ ชุติรัตน์ อัศวเทพ
  (Download)

ระบบลงทะเบียน

จำนวนผู้เข้าชม

550472
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวม
265
403
1138
492392
5602
5072
550472

Your IP: 100.28.227.63
2024-06-25 02:10

Please publish modules in offcanvas position.