ปีที่ 47 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2559

ปีที่ 47 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2559

 

 วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

 สารบัญ

 

 • การตัดสินใจซื้อข้าวไรซ์เบอร์รี่ของผู้บริโภคที่ศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทย ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
     สุนันทา สุขเจริญ, สาวิตรี รังสิภัทร์ และพนามาศ ตรีวรรณกุล
  (Download)

 • โรคยอดเน่าของพริกที่เกิดจากเชื้อรา Choanephora cucurbitarum และการคัดเลือกพันธุ์พริกพื้นเมืองของไทยที่ต้านทานโรค
     สราวุฒิ บุญสอน, พิสสวรรณ เจียมสมบัติ, จิระเดช แจ่มสว่าง และสิริกุล วะสี
  (Download)

 • การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อ Xanthomonas oryzae pv. oryzicola, ในประเทศไทย โดยเทคนิค Repetitive sequence-based PCR (rep-PCR)
     ไพเราะ ขวัญงาม, จุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์, วิชัย โฆษิตรัตน และสุจินต์ ภัทรภูวดล
  (Download)

 • พฤติกรรมผู้บริโภคสินค้าอินทรีย์ในตลาดสุขใจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
     กิตติณัฎฐ์ จิตต์อาจหาญ, พนามาศ ตรีวรรณกุล และสุพัตรา ศรีสุวรรณ
  (Download)

 • การจำแนกในระดับโมเลกุลของเชื้อไฟโตพลาสมา สาเหตุโรคใบสีแสดของข้าวในประเทศไทย
     สุภาพร กลิ่นคง, คนึงนิตย์ เหรียญวรากร และจตุพร ขวัญทองยิ้ม
  (Download)

 • การเปรียบเทียบองค์ประกอบทางชีวเคมีของน้ำยางพารา พันธุ์ RRIM 600 ที่ปลูกในเขตพื้นที่ที่มีศักยภาพในการผลิตแตกต่างกัน
     ธัญญะรัตน์ พุทธิมา, ปิติพงษ์ โตบันลือภพ, เอ็จ สโรบล และสุขุมาลย์ เลิศมงคล
  (Download)

 • วัชพืชในแปลงฝรั่งบางชนิดที่เป็นพืชอาศัยของไส้เดือนผอยรากปม (Meloidogyne spp.)
     จำเนียร ชมภู, อมรศรี ขุนอินทร์ และทศพล พรพรหม
  (Download)

 • การตรวจวินิจฉัยและการแพร่กระจายในแปลงปลูกของเชื้อ Sugarcane streak mosaic virus สาเหตุโรคใบด่างขีดอ้อยในประเทศไทย
     ปวีณา เกษมสินธุ์, พิสสวรรณ เจียมสมบัติ และรัชนี ฮงประยูร
  (Download)

 • การยอมรับและคุณค่าทางโภชนาการน้ำมะเกี๋ยงและการวิเคราะห์ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระของผลมะเกี๋ยง
     มาริษา ภู่ภิญโญกุล
  (Download)

ระบบลงทะเบียน

จำนวนผู้เข้าชม

550468
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวม
261
403
1134
492392
5598
5072
550468

Your IP: 100.28.227.63
2024-06-25 01:57

Please publish modules in offcanvas position.