ปีที่ 48 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2560

ปีที่ 48 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2560

 

 วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

 สารบัญ

 

 • เสถียรภาพเม็ดดิน: การเกิด การพังทลาย และการประเมิน
     สุรเชษฎ์ อร่ามรักษ์
  (Download)

 • การพัฒนาวิธีการที่รวดเร็วในการคัดเลือกเชื้อไรโซแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าว
     จิรพันธ์ เปรมสุริยา, วราภรณ์ ปานอยู่, สุจินต์ ภัทรภูวดล และ วิชัย โฆสิตรัตน
  (Download)

 • การชักนำให้เกิดโพลีพลอยด์จากเนื้อเยื่อลินเดอเนียด้วยสารละลายโคลซิซินในสภาพปลอดเชื้อ
     บัณฑิตา เพ็ญสุริยะ, ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, เฌอมาลย์ วงศ์ขาวจันท์ และ พัฒนา สุขประเสริฐ
  (Download)

 • ศักยภาพการสังเคราะห์แสงของใบธงของข้าวพันธุ์ กข41, ปทุมธานี1 และขาวดอกมะลิ105 ภายใต้การเพิ่มขึ้นของ CO2
     ศรีสังวาลย์ ลายวิเศษกุล และ สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์
  (Download)

 • การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อรา Curvularia lunata สาเหตุโรคเมล็ดด่างข้าวในประเทศไทย
     เทิดศักดิ์ สวัสดิ์สุข, กวินธรรพ์ บุบผา, รัศมี ฐิติเกียรติพงศ์, ศิริพร กออินทร์ศักดิ์ และ จินตนา อันอาตม์งาม
  (Download)

 • รูปทางธรณีเคมีและความเป็นประโยชน์ของธาตุสังกะสี ทองแดง เหล็ก และแมงกานีสในดินเนื้อปูนที่ใช้ทางการเกษตร
     จรรยาลักษณ์ อิ่นคำ, ณัฐพล จิตมาตย์ และ ดาวจรัส เกตุโรจน์
  (Download)

 • ผลของการเตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์ต่อความงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้าพริก
     พิจิตรา แก้วสอน, กุลธิดา โชทนากูล, ปริยานุช จุลกะ และ วันชัย จันทร์ประเสริฐ
  (Download)

 • ผลของการพรางแสงและระยะปลูกต่อผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์พริกหวาน 'California Wonder' ภายใต้สภาวะอุณหภูมิสูง
     พิจิตรา แก้วสอน, สาวิตรี มังกรแก้ว, ปริยานุช จุลกะ และ ปิยะณัฏฐ์ ผกามาศ
  (Download)

 • การผลิตโพลีโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อเชื้อ Squash mosaic virus โดยใช้โปรตีนห่อหุ้มอนุภาพไวรัสที่ผลิตได้จากยีนสังเคราะห์เป็นแอนติเจน
     สมฤทัย พุ่มระชัฎ, รัชนี ฮงประยูร, สุจินต์ ภัทรภูวดล และ สรรชัย จันทะจร
  (Download)
 • การตรวจสอบลักษณะทางสัณฐานของส้มเขียวหวาน (Citrus reticulata Blanco) ดิพพลอยด์และเตตราพลอยด์
     สุนทรีย์ สุรศร
  (Download)

 • ผลของอัตราการฉีดพ่นคลอร์ไพรีฟอสและไดเมทโธเอตต่อปริมาณสารตกค้างในต้นหอม (Alliumcepa var. aggregatum)
     ฐิตาภรณ์ เพ็ชร์ช้อย และ ฐิติยา แซ่ปัง
  (Download)

 • ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อเทคโนโลยีการผลิตข้าวในศูนย์ข้าวชุมชน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
     วริศรา ทรัพย์เกษม และ สุพัตรา ศรีสุวรรณ
  (Download)
 • การจำแนกชนิดของเชื้อรา Aspergillus spp. และ Penicillium spp. ที่ปนเปื้อนในอาหารผลิตผลทางการเกษตร และดินเพาะปลูก และการสร้างสารพิษอะฟลาท็อกซิน บี1
     วัชรี เสาร์เทพ, อรอุมา เพียซ้าย และ พัชรวิภา ใจจักรคำ
  (Download)

 • การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสาร plumbagin ในเซลล์แขวนลอยจาก hairy root ของเจตมูลเพลิงแดง โดยการกระตุ้นด้วย methyl jasmonate ในอาหารสูตร B5
     ปาริชาต ประสาทศิลป์, ศุภธิดา อับดุลลากาซิม และ เสริมศิริ จันทร์เปรม
  (Download)

 • ผลของรังสีแกรมมาที่มีต่อมันเทศประดับพันธุ์ผสมในสภาพปลอดเชื้อ
     นุชรัฐ บาลลา, ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, อัญชลี จาละ และ ธีระชัย ธนานันต์
  (Download)

ระบบลงทะเบียน

จำนวนผู้เข้าชม

507808
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวม
70
118
188
451270
188
3037
507808

Your IP: 44.192.115.114
2023-10-02 08:46

Please publish modules in offcanvas position.