ปีที่ 54 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2566

 

 วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

 สารบัญ

 

 • ผลของสารกำจัดวัชพืชประเภทก่อนงอกร่วมกับหลังงอกต่อการควบคุมวัชพืช การเจริญเติบโต และผลผลิตของข้าวโพด
     ณัฐพร วรธงไชย, สดใส ช่างสลัก, สำราญ ศรีชมพร, ณัฐนี จุติโรจน์ปกรณ์, ประกายรัตน์ โภคาเดช และ เอ็จ สโรบล

  Effects of Pre-emergence in Combination with Post-emergence Herbicides on Weed Control, Growth and Yield of Maize
     
  Nattaporn Worathongchai, Sodsai Changsaluk, Samran Srichomporn, Nattanee Jutirojpakorn, Prakayrat Phocadate and Ed Sarobol

  (Download)

 • ผลของวัสดุเพาะทางการเกษตรต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของเห็ดขอนขาว
     ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์, นพดล ชุ่มอินทร์, ชนณภัส หัตถกรรม และ ศรัณยา เพ่งผล

  Effects of Agricultural Substrates on Growth and Yield of Lentinus squarrosulus Mont. 
     Punnawich Yenjit, Noppadol Chumin, Chonnapat Hattakum and Sarunya Pengphol


  (Download)

 • การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและเภสัชกรรมสมุนไพรทางการเกษตรของกล้วยไม้หวายเหลืองจันทรบูร (Dendrobium friedericksianum Rchb. F.) ที่ปลูกต่างพื้นที่
     ยรรยง พันธ์พฤกษ์, ศศิมา เมืองแก้ว, ฉัตต์นภา ข่มอาวุธ, พรพยุง คงสุวรรณ และ สุภาภรณ์ สาชาติ

  Comparison of Growth and Medicinal Herb Pharmaceuticals of Cahnthaboon Yellow Rattan Orchids (Dendrobium friedericksianum Rchb. F.) Planted at Different Locations
     Yanyong Punpreuk, Sasima Muangkaew, Chatnapa Komarwut, Pornpayung Kongsuwan and Supaporn Sacharti

  (Download)

 • อิทธิพลของโคลชิซินต่อการเจริญเติบโตของพันธุ์ฟ้าทะลายโจรพื้นเมือง
     สุนทรีย์ สุรศร, ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช และ กัมปนาท วงค์เครือสอน

  Influence of Colchicine on the Growth of Native Andrographis Cultivars
     Suntaree Surson, Suphasit Sitthaphanit and Khumpanat Wongkerson

  (Download)

 • ผลของกรดออกซาลิกและน้ำตาลซูโครสในรูปเอสเทอร์ของกรดไขมันต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผลลำไยพันธุ์ดอ
     แพรวพรรณ จอมงาม และ จักรพงษ์ พิมพ์พิมล

  Effect of Oxalic Acid and Sucrose Fatty Acid Ester on the Postharvest Quality of Longan Fruit cv. Daw
    Praewphan Jomngam and Jakraphong Phimphimol

  (Download)

 • ผลของสูตรอาหารและระยะเวลาการเพาะเลี้ยงต่อการเจริญเติบโต ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณสารฟลาโวนอยด์รวม และปริมาณสารฟีนอลิกรวมของว่านน้ำทองในสภาพปลอดเชื้อ
     ปิยังกูร เรืองมาลัย, ดวงพร บุญชัย, เบญญา มะโนชัย และ พัชรียา บุญกอแก้ว

  Effects of Medium Types and Culture Periods on Growth, Antioxidant Activity, Total Flavonoid Content and Total Phenolic Content of In Vitro Ludisia discolor (Ker-Gawl.) Blume
     Piyungul Ruangmalai, Duangporn Boonchai, Benya Manochai and Patchareeya Boonkorkaew

  (Download)

Please publish modules in offcanvas position.