ปีที่ 47 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2559

ปีที่ 47 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2559

 

 วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

 สารบัญ

 

 • สัดส่วนระหว่างพรรณไม้ระดับกลางในงานภูมิทัศน์ที่กระจายพันธุ์ในไทยกับพรรณไม้นำเข้าจากต่างประเทศที่จำหน่ายในตลาดพรรณไม้กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
    กฤติกา อนันต์ชัยลิขิต, ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์ และ อลิศรา มีนะกนิษฐ
  (Download)

 • การประเมินความพึงพอใจหลังการใช้งานของผู้ใช้สวนวนธรรม กรุงเทพมหานคร
    อัศนัย แก่นจันทร์ และ อลิศรา มีนะกนิษฐ
  (Download)

 • เทคนิคสำหรับการแยกและการทดสอบความงอกของเรณูกล้วยไม้สกุลหวายบางพันธุ์
    ศิรัชตนันท์ โรจนวิจิตร, ปิยนุช ศรชัย, ดวงกมล สัมฤทธินันท์, หนึ่งฤทัย เดชสังกรานนท์, บุบผา คงสมัย และ เสริมศิริ จันทร์เปรม
  (Download)

 • การตอบสนองของมันสำปะหลังพันธุ์ห้วยบง 80 ต่อเปลือกดินมันสำปะหลังและวัสดุอนินทรีย์ปรับปรุงดิน
    ยศ อินทะวิชัย, สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, เอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศุภิฌา ธนะจิตต์ และ ปรีชา เพชรประไพ
  (Download)

 • การเปรียบเทียบการตอบสนองทางสรีรวิทยาและสัณฐานวิทยาต่อสภาวะแล้งของหญ้าสมัท (Sporobolus indicus) และหญ้าประดับพันธุ์ต่างๆ ในสนามกอล์ฟ
    กรพัฒน์ ไชยพร, เอ็จ สโรบล, วิจารณ์ วิชชุกิจ, ปาริชาติ พรหมโชติ และ นพ ตัณมุขยกุล
  (Download)

 • การสำรวจโรคเมล็ดด่างข้าวที่เกิดจากเชื้อราและการพัฒนาวิธีการประเมินโรคในสภาพโรงเรือน
    กวินธรรพ์ บุบผา, เทิดศักดิ์ สวัสดิ์สุข, รัศมี ฐิติเกียรติพงศ์, ศิริพร กออินทร์ศักดิ์ และ จินตนา อันอาตม์งาม
  (Download)

 • การใช้เชื้อรา Trichoderma asperellum สายพันธุ์ท้องถิ่นร่วมกับสายพันธุ์กลายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคเน่าระดับดินของมะเขือเทศ
    วาริน อินทนา, อรรถกร พรมวี และ ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์
  (Download)

 • ประสิทธิภาพของเชื้อรา Trichoderma asperellum และโพแทสเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟตต่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตและการลดโรครากเน่าของผักกาดหอมที่ปลูกในระบบไฮโดรโพนิกส์
    จิระเดช แจ่มสว่าง, วรรณวิไล อินทนู และ วิราพร ชีวะพานิช
  (Download)

 • ประสิทธิภาพนํ้าส้มควันไม้ ในการควบคุมเชื้อรา Alternaria brassicicola สาเหตุโรคใบจุดของพืชวงศ์กะหลํ่าในห้องปฏิบัติการ
    วิษณุ สุวรรณมงคล และ สรัญยา ณ ลำปาง
  (Download)
 • ผลของการใช้ปุ๋ยพืชสดจากกระถินที่มีต่อผลผลิตและคุณสมบัติของเชื้อเพลิงของหญ้าเนเปียร์ เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล
    สุรนันท์ น้อยอุทัย, ทรงยศ โชติชุติมา, สายัณห์ ทัดศรี, ภัศจี คงศีล, พิลาณี ไวถนอมสัตย์ และ นพ ตัณมุขยกุล
  (Download)

 • การศึกษาประสิทธิภาพของผงเชื้อแบคทีเรียบาซิลลัสและการประยุกต์ใช้ในการควบคุมโรคราดำของเห็ดนางฟ้าภูฐาน
     ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์ และ วาริน อินทนา
  (Download)

 • การเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัสใบด่างมันสำปะหลังในประเทศไทย
    ปัญญาวุฒิ อัมพุชินทร์, อำไพวรรณ ภราดร์นุวัฒน์ และ ศรีเมฆ ชาวโพงพาง
  (Download)
 • การปรับปรุงพันธุ์เฟื่องฟ้าพันธุ์สาวิตรีโดยการใช้รังสีแกมมา
     วรุณยุพา จุ้ดศรี, ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, พีรนุช จอมพุก, ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ และ วิชัย ภูริปัญญวานิช
  (Download)

 • การปรับปรุงพันธุ์ไทรย้อยใบทู่และไทรย้อยใบแหลมโดยการใช้รังสีแกมมา
    สุทธาสินี ปิ่นทอง, ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์, พีรนุช จอมพุก และ วิชัย ภูริปัญญวานิช
  (Download)

ระบบลงทะเบียน

จำนวนผู้เข้าชม

542591
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวม
87
89
1540
484917
2793
5199
542591

Your IP: 3.239.11.178
2024-05-19 14:06

Please publish modules in offcanvas position.